Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczny KRUSnal

W dniu 14 listopada 2018 roku na naszej szkółce leśnej w Krzeszowie odbył się pierwszy etap Dolnośląskiego Konkursu „Bezpieczny KRUSnal”. Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, a współorganizatorem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Bezpieczny KRUSnal” to konkurs dla uczniów szkół podstawowych na terenach wiejskich, a jego celem jest profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa w specyficznych dla wsi i terenów leśnych sytuacjach.
W naszej edycji wzięło udział 33 uczniów z następujących szkół podstawowych: ZSP w Marciszowie (opiekun Grażyna Jędruch), ZS w Pisarzowicach (opiekun Agata Respondek), SP w Lipie (opiekun Bogusława Radecka-Bych), SP w Miszkowicach (opiekun Justyna Duda) i SP w Krzeszowie (opiekun Małgorzata Zarzecka). Po krótkim powitaniu przez pracownice kamiennogórskiego KRUSU (panie Lilla Słowińska i Ewelina Cierpkowska) uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu. Składało się na niego 28 pytań testowych i jedno zadanie otwarte. W ramach niespodzianki zabraliśmy wszystkich uczniów w raz z opiekunami do zwiedzania Bazyliki w Krzeszowie.  W tym czasie komisja konkursowa sprawdzała testy.
Po powrocie z wycieczki nastąpiło podsumowanie konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Wręczali je: kierownik kamiennogórskiego KRUSu Anna Pękalska, wójt Patryk Straus oraz nadleśniczy Dariusz Gajda. Najlepsze dziesięć osób będzie uczestniczyło w konkursie dolnośląskim, a pierwsze trzy miejsca zajęli: Maciej Tobiasz (miejsce trzecie), Zuzanna Wicher (miejsce drugie) i Olaf Stelmach (miejsce pierwsze).
Wszystkim uczniom, opiekunom i sponsorom serdecznie dziękujemy!