Lista aktualności Lista aktualności

Jedyna taka noc w Polsce !

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie - albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…”

W taki sposób reklamuje się wydarzenie, w którym mamy przyjemność organizować po raz kolejny. 23 marca 2018 roku kilkadziesiąt osób spotkało się na naszej szkółce w Krzeszowie i uczestniczyło w następujących zajęciach:

- warsztatach plastycznych, podczas których uczestnicy wykonywali sowy z suchej porcelany. Prowadziła je jeleniogórska artystka Edyta Kulla.

- Małgorzata Pietkiewicz z Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego przedstawiła prelekcję „Sowa- jaką dziś spotkamy?”. Tematyka prelekcji dotyczyła sów zamieszkujących nasze lasy i możliwości ich obserwacji.

- Kamila Grzesiak z Klubu Przyrodników omawiała metody badania sów, tytuł prelekcji to „Jak i po co badać sowy?”

Po zajęciach na sali przeszliśmy do lasu i wabiliśmy sowy. Przewodnikiem był Piotr Wasiak z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Spacer odbył się po terenie leśnictwa Krzeszów.