Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

RDLP we Wrocławiu, w tym Nadleśnictwo Kamienna Góra posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy Nadleśnictwa Kamienna Góra są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.
Posiadanie certyfikatu Forest Stewardship Council® jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 07 grudnia 2016 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-010878 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2018 r.

 

 

Materiały do pobrania