Wydawca treści Wydawca treści

KOLOROWE JEZIORKA

KOLOROWE JEZIORKA

Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy (871), powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni, z których największa i najstarsza (z 1785 roku), usytuowana na terenie Purpurowego Jeziorka, nosiła nazwę Hoffnung. Pozostałe kopalnie nosiły nazwy: Neues Glück (1793 - teren Błękitnego Jeziorka) i Gustav Grube (1796 - teren Zielonego Stawku). W kopalniach wydobywano w latach 1785-1925 piryt, przerabiany na kwas siarkowy w Płoszowie.