Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Ważnym elementem prowadzonej w Nadleśnictwie Kamienna Góra gospodarki leśnej jest pozyskanie drewna.

Nadleśnictwo w ramach zabiegów pielęgnacyjnych, ochronnych, i realizacji zadań gospodarczych pozyskuje w ciągu roku około 121 tys. m3 drewna w użytkach rębnych i przedrębnych, na podstawie obowiązującego planu urządzenia lasu. Użytki rębne stanowią 66.05 % całego planu urządzenia lasu natomiast użytki przedrębne 33,95 % całego planu. Powierzchnia objęta trzebieżami to około 645 ha rocznie. W ramach cięć przygodnych pozyskuje się rocznie około 22 tys. m3.

Warunki terenowe nadleśnictwa nie umożliwiają zastosowania pełnej mechanizacji prac leśnych, dlatego podstawowym narzędziem pracy przy pozyskaniu drewna jest pilarka, przy zrywce koń i ciągnik. Sprzęt wielooperacyjny -  harwester i forwarder, który umożliwia ergonomiczną, bezpieczną i wydajną pracę przy możliwie największym ograniczeniu szkód dla środowiska, pracuje w nadleśnictwie w dwóch leśnictwach wykonując około 8 % ogółu prac przy pozyskaniu drewna.