Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Na terenie  nadleśnictwa przeważają siedliska lasu mieszanego górskiego z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 68 lat, a przeciętna zasobność wynosi 332 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 0,44 %. - siedliska boru wysokogórskiego
 • 2,8 % - siedliska boru górskiego
 • 33,29  %. - siedliska boru mieszanego górskiego
 • 51,16 % - siedliska lasu mieszanego górskiego
 • 11,98% - siedliska lasu górskiego
 • 0,33 %- siedliska olsowe i łęgowe

51% lasów nadleśnictwa stanowi las mieszany górski

Udział gatunków lasotwórczych

 • 86 proc. – świerk
 • 4 proc.- buk
 • 2 proc. - brzoza
 • 2 proc. - modrzew
 • 2 proc. - olsza
 • 2 proc. – jawor
 • 1 proc. - sosna
 • 1 proc. – pozostałe gatunki

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11 % – I klasa
 • 13 % – II klasa
 • 18 % – III klasa
 • 17 % – IV klasa
 • 16 % – V klasa
 • 5 % – VI klasa
 • 2 %. – VII i starsze
 • 18 % – KO i KDO